Hugg ditt eget juletre! 
Barnas Turlag inviterer til  
hogst i Jondalen 
16.12.2018

Årets poster finner dere ved vann, tjern, pytt og dam! Turene er varierte både i områder, lengder og vanskeligshetsgrader. 

Merk en selfie med #vann18 eller send bildet inn til oss. 

Du kan også bruke appen SjekkUt og registrere postene der! 

GOD TUR! 

Les artikkelen fra Generalsekretæren ved å trykke på den rød knappen. 

Områder både ved Skrim og Ble er merket som mulige områder for vindmølleutredninger. 

TURPROGRAM

BYGGEPROSESS PRÅMVIKA!