FTU - Labro til Golfbanen

Fellestur

Dato
10. mai kl. 12:00 - 15:00
Vanskelighetsgrad
Enkel  
Passer spesielt for
Utviklingshemmede
Turtyper
Fellestur, , Kot, Ftu, Ftukongsberg
Arrangør
Kongsberg og Omegns Turistforening
Dette arrangementet er over!

Ut på tur - Aldri sur! 

Ta med deg familien og bli med på tur! 

Vi skal på tur fra Labro til golfbanen. 

Vi møtes på parkering nederst på Labromuseet 

Ta med niste og drikke. 

for mer info følg med på https://www.facebook.com/groups/304467710028068/

 

Vi går mest på grusvei langs Lågen. Ulendt sti en kort distanse. 

 

Turer i Turistforeningen og Covid-19: 

Vi er veldig glade for at vi kan starte opp med aktiviteter i DNT igjen. For at turene skal kunne være trygge for deltakerne og turlederne er det viktig at alle følger smittevernreglene våre.

Turlederen har ansvar for at regler og retningslinjer følges. Om deltakere ikke følger turlederens anmodninger kan vedkommende bli bedt om å forlate turgruppa.

  • Vi innfører ingen ekstraordinære aldersgrenser for våre aktiviteter, men det er veldig viktig at alle som deltar har en god allmenntilstand og er friske.
  •  Turen eller aktiviteten skal gjennomføres på en varsom måte for å unngå skader. Gruppen skal ha fokus på å unngå situasjoner som potensielt kan føre til behov for hjelp fra helse- eller beredskapsressurser.

Antall deltakere og avstand:

  •  Alle som ikke tilhører samme smitteenhet/husstand, kan ikke oppholde seg nærmere hverandre enn 1-2 meter.
  • Unngå håndhilsning, klemming og all annen form for fysisk kontakt mellom deltakerne og turledere.
  • Hver gruppe skal ikke bestå av flere enn fem personer inkludert turleder.
  • I noen tilfeller kan flere «femmergrupper» inkluderes i samme aktivitetstilbudet. Da er det en forutsetning at det skal holdes god avstand mellom gruppene, og samlet skal gruppene aldri overstige 15-20 deltakere. «Femmergruppene» skal ha faste deltagere.

 

Mat og utstyr

  • Alle må medbringe nødvendig personlig utstyr og det skal ikke deles på utstyr i gruppen.
  • Hver enkelt deltaker må ha med det den trenger av mat og drikke. Det skal ikke tilberedes felles måltider.
  • I den grad det trengs biltransport skal hver enkelt person / husstand benytte egen bil og det skal ikke oppfordres til samkjøring. Deltakerne oppfordres til å benytte alternativ til kollektiv transport.

Kontaktinformasjon:

Turleder:

  • Liv Halling