Hyggelig Høstmøte

Foto: Ingunn Våer

Torsdag kveld var det klart for årets høstmøte. Sølvsalen ble godt fylt opp av ca 70 gjester, og Marius Nergård Pettersen ga nok mange inspirasjon til å titte litt ekstra godt rundt seg når de er ute på tur! 

Tema for årets høstmøte var Hemmelige hytter. Et prosjekt Marius Nergård Pettersen har hatt for seg selv i et par år, og som nå har resultert i en bok. 

Han røper ingen navn, verken på steder eller personene bak disse hyttene. Disse hyttene er hemmelig og skal få fortsette å være det. 

Med bilder rullende på lerrete og historier fra flere av menneskene bak hyttene, klarer Marius å trollbinde puplikum gjennom kvelden. 

Hvor mange slike hemmelige hytter det finnes rundt i Norge er det ingen som vet, men selv vet han om de som står i boka og rundt 150 til. (Tror jammen han fikk vite om et par til denne kvelden!) Han anslår at det kan være snakk om noen tusen hytter rundt om i Norge, men ingen vet. Uansett er dette en del av vårt friluftsliv og vår kulturhistorie. 

Toppen av hemmelig hyttebygging er nok nådd, men det bygges fortsatt hytter rundt i landet. Disse hyttene er ikke satt opp etter lov, det er rett og slett egentlig ulovlige. Marius er klar på at det er en hovedregel at man ikke skal bygge hytter, heller ikke hemmelige hytter, uten å søke og få lov.  Vår allemannsrett er så sterk og unik at det å drive å bygge i naturen uten lov og tillatelse skal som hovedregel ikke skje! Men han er også veldig fasinert av hyttene som allerede finnes, menneskene  og historiene bak hyttene. 

Noen hytter stammer fra krigen, da de ble brukt som skjulesteder. Enten for private eller for militære.  Andre har vært hjem for uteliggere eller andre. Menge av de er bygd i forbindelse med jakt og fiske. Det har vært oppholdssted og le for vær og vind. 

Det helt unike med disse hyttene er at de har enkle, de skader naturen i veldig liten grad, det er få som i det hele tatt ser dem. 

Og selv om mange av hyttene er fra 40 og 50 tallet holdes de fortsatt vedlike. Noen har et stort hjerte for hytta og for hemmeligheten.

Kanskje finnes det flere titalls slike hytter rundt om i vårt nære turterreng? 

En av kveldens gjester kunne fortelle om en hytte ikke så langt fra en av våre KOT hytter. Han hadde selv plutselig stått nesten på taket av hytta da en man hadde kommet ut av "bakken".  Skrevet av Ingunn Hagen Våer 16. november 2018