Det nye Knutefjell - kartet

Det er nå over tjue år siden Kongsberg Orienteringslag sist ga ut kart over Knutefjell. Det har lenge vært utsolgt og har vært sterkt savna av mange. I mellomtida har Kart Fossøy på Notodden på sin siste utgave av kartet «Meheia» (2016) fått med terrenget fra Jonsknuten til Funkelia, så savnet av orienteringslagets kart har blitt betraktelig redusert. Når orienteringslaget nå gir ut en ny og revidert utgave av sitt kart, er det da for seint ute og kartet er overflødig? Absolutt ikke!

Dette kartet er mye mer enn et vanlig turkart, og det understrekes av at det heter «Tur – og kulturkart Knutefjell».

Kartet har målestokk 1 : 20000 og ekvidistanse 10 meter.

Det strekker seg fra Lågen og bebyggelsen i øst til Barmen og Bjørndalen i vest, fra Jondalen i nord til E 134 i sør.

Kartet har selvfølgelig med det som fins av merka stier og skiløyper, og det er spesielt positivt at mange mindre og umerka stier også er med. Det som gjør dette kartet annerledes enn de fleste andre turkart, og gjør det veldig interessant, er vektlegginga av kulturminner. Gamle kulturminner som gruver, stoller og gruveveier er markert på kartet, og på baksida av kartet er det en rekke artikler breddfulle av informasjon om området kartet dekker.

Det letter bruken av kartet betydelig at det fins en «Referanseliste for stedsnavn» som viser både til tekster og til kartet. Det er også en forklaring på alle tegn og symboler på kartet. Den er oversiktlig og omfattende og burde være et mønster for alle kartutgivere.

Kartet er selvfølgelig spekka med detaljer, både stedsnavn, gruver, markering av terrengformasjoner, grenser for Barmen naturreservat og det freda kulturmiljøet og mer til er med. Denne mengden av detaljer kan føre til at det enkelte steder blir for tett og vrient å lese – men dette er en bagatell! – Ingen kart er feilfrie, men etter kort tids bruk har jeg ikke funnet mye som er feil på dette kartet, bortsett fra at skiløypa fra Meheia mot Knuten er feil inntegna helt i sør. Den følger nå veien opp til Brånabekk og går videre på østsida av bilveien.

Det er fremdeles noen av oss som betrakter kart som noe av den mest spennende litteratur man kan lese. Kongsberg Orienteringslags nye «Tur – og kulturkart Knutefjell» innfrir virkelig forventningene. Det er bare å anbefale kartet sterkt og takke Kongsberg o-lag for en imponerende innsats.


Tor Dalaker Lund

Skrevet av Ingunn Hagen Våer 4. juni 2019