Bysti fikser bru 

Foto: Bjørn Schei

Bystikomiteen er vår merke og løypegjeng som holder på rundt Kongsberg sentrum. Tirsdag var de ved Rundtjern og byttet en bro. 

Stiene rundt på Storåsen og Rundtjern er mye brukt, og nordvest for bekken på Rundtjern hadde brua sett bedre dager. Råte og vær hadde etter mange år gjort forfallet på brua så stort at gjengen fra Bysti ønsket den bytta. 

Planene ble lagt, innkjøp gjort og datoen satt for arbeidet. 

Bysti har et godt samarbeid med Kongsberg kommune, så Øyvind Tonby og gutta i park og idrett  hadde  fraktet materialer på plass slik at gjengen på tirsdag kunne fokusere på å bytte broa. 


Foto: Bjørn Schei

Med 7 mann i sving gikk arbeidet raskt unna.  De gamle stokkene ble løftet bort, og nye lagt på plass. Den nye broa er brei og god, har litt opphøyde kanter og  den er  klar til å ta imot mange turgåere! 

 Etter vel gjort jobb er det viktig med kaffe, mat og skravling.


Takk til Bysti for enda en flott jobb! 

Takk for jobben!
Takk for jobben! Foto: Bjørn Schei

Skrevet av Ingunn Hagen Våer 2. oktober 2019