Bli med OG bestem

Det er på tide for KOT å vedta ny strategi og handlingsplan. 

Styret har i hele 2019 jobbet med den nye strategi og handlingsplanen for KOT. 

Det har vært innspillsrunder fra grupper og frivillige, diskusjoner i styret og en arbeidsgruppe som nå legger frem et dokument klar for siste runde med innspill. 

Er du  medlem, gjerne aktiv i foreningen og har meninger om dokumentet? 

Frist for å komme med innspill er satt til 15.12. 

Innspill kan sendes til kongsberg@dnt.no

Skrevet av Ingunn Hagen Våer 18. november 2019