Bysti er ute på jobb

Foto: Bjørn Schei

Mange har funnet veien ut i skogen disse dagene, og Bysti er igang med å tilrettelegge for turgåere ute i skogen. 

Stiene på Gamlegrendåsen er poplulære både for gående, løpende og syklende. På stien inn til Stalsbergtjern har det nå kommet nye bruer for bedre fremkomst for alle og for å skåne naturen litt. 

Gutta vil være å finne ute fikse på stier og bruer i tiden fremover også. 


Skrevet av Ingunn Hagen Våer 7. mai 2020