Løkkevandring i Sellikdalen

Søndag 1. november arrangeres det  turer i Sellikdalen for å vise frem alle kulturminnene som finnes der. Til våren blir området en anleggsplass og mange av kulturminnene blir borte. Møt opp i gymsalen på Wennersborg skole mellom klokka 12 og 14 og bli med på vandring!

I og rundt løkkene kan vi finne mange spor fra gruvetiden i form av for eksempel
skjerp, rydningsrøyser og dyrkingsflater.

Søndag 1. november kan du få en guidet tur for å lære mer om løkkejordbruket og kulturminnene i dette området.
Oppmøte i gymsalen på Wennersborg skole mellom klokka 12–14.
Vi gjennomfører totalt tre guidede turer med avgang kl. 12, 13 og 14.
Hver tur har en varighet på ca. en time og 30 minutter. Turene starter i gymsalen der du får en rask innføring i løkkejordbruket og kort informasjon om ny E134 Damåsen–Saggrenda, før dere legger ut på vandring i løkkelandskapet.

KUPERT TERRENG PÅ LØKKENE. Turen foregår i kupert terreng med stedvis tett vegetasjon, og er ikke egnet for barnevogner eller rullestoler.
Bruk gode sko og egnet tøy. Det er begrenset antall deltakere pr. tur.
Servering av kaffe og boller i gymsalen.

LØKKEVANDRING PÅ EGENHÅND. For deg som ønsker å løkkevandre på egenhånd, lager vi en brosjyre som kan guide deg rundt området. Brosjyren kan du få hos servicekontoret på Rådhuset, på Krona, på Lågdalsmuseet eller hos Kongsberg og Omegns Turistforening.
Fra 1. november vil løypa være godt markert og det vil henge plakater med informasjon ved hvert enkelt kulturminne
langs løypa. Løypemarkering og informasjon vil henge ute til det blir snø eller is i terrenget.

Har du spørsmål om løkkevandringen, ta kontakt med Statens vegvesens nabokontakt på tlf: 480 52 316.

Skrevet av Ingunn Hagen Våer 1. oktober 2015