Snorklipping på Hoenseterstien

Dugnadsgjengen klipper snora på stien til Styggemann
Dugnadsgjengen klipper snora på stien til Styggemann Foto: Are Hulbekkmo

Det har blitt endel dugnadstimer og plankebæring, men nå er stien til fra Hoenseter til Styggemann klar! Snoren er klippet, og sagd, og dugnadsgjengen er spent på å se hvordan dette blir tatt i mot! 

Området til Styggemann ligger i verneområdet Skrim og Sauherad naturreservat, og Statsforvalteren var heldigvis enig med oss. Nå var det på tide med plankelegging på noen av myrene. Myrer og fauna i området er verd å ta vare på, ferdsel fra mange turgåere har gjennom flere år gjort at myrene har blitt til store sølehull. Nå håper vi å hjelpe både turgåere til å finne den beste veien, og myra til å komme seg mer tilbake til myr. 

Det har gått med 320 meter planker, og nesten 300 dugnadstimer! 

Og utdrag fra rapporten til prosjektleder Tore står det dette: 

Det er brukt plank av gjennomskåret av grov furu- Vi klarte oss da med ett bord i bredden. Til underliggere ble brukt 2 tomm fire, stedvis forsiktig supplert med stedegent materiale.
Prinsippene i merkehåndboka er fulgt, men med færre underliggere. Jobben er utført på dugnad under mottoet «det skal legges tilstrekkelig, men ikke mer enn nødvendig». På enkelte steder ble stien lagt litt om for å unngå våte myrer og for lettere å lede ferdselen.
Til tross for plankeligging vil man nok fremdeles oppleve en del vått og søle på turen til Styggemann, men slik må det være. Vi er sjøl godt fornøyd med resultatet, og det vanket mange godord fra de turfølgene vi støtte på. Det er ingen restmaterialer igjen etter oss. Tore Gilhuus

Skrevet av Ingunn Hagen Våer 6. september 2021