Bysti lager bro

Foto: Sverre Hansen

Stien langs Lågen på østsiden er veldig populær, men nå var det på tide å bytte ett par brorer. Bystikomiteen er da på plass

Onsdag formiddag var det en gjeng fra Bysti som var i full gang med å lage ny bro i Skriverplassevja og en litt nærmere det nye snødeponiet. 

Stien langs elva er mye brukt og da er det hyggelig å kunne bytte ut og holde vedlike tilrettelegginga. 

Bysti er merke og stigruppa til KOT, med ansvar for bynære tilbudet vårt. 

Guppa består av en gjeng spreke pensjonister, og har dugnader når det er ting som meldes inn eller oppdrag de selv har meldt inn. 

Gruppa samarbeider også tett med Kongsberg kommune, som har hovedansvar for mange av stiene. 

Skrevet av Ingunn Hagen Våer 9. september 2021