Ny benk ved Sundlandet

Laugerudsundet
Laugerudsundet Foto: Oddvar Grongstad

Fineste hvilestedet ved Lågen? Bystikomiteen har laget og satt opp ny benk ved Laugerudsundet.

Den gamle benken hadde gjort tjeste i mange år, og var absolutt moden for utskifting. Gutta i Bystikomiteen tok affære - ny benk ble produsert og satt opp på stedet!  Stien langs Sundlandet har også utbedret.


Det var her ved Laugerudsundet det gikk ferge over elva i gammel tid.
Turen langs Lågens østlige bredd kan du starte helt oppe ved Gomsrud (Industriveien), eller du kan komme inn på området fra Rudsmoen. Følg TURSTI-skiltene!
Foto: Mette Martinsen

Skrevet av Mette Martinsen 12. november 2015