Labbeløype til Hannibal

Foto: Bjørn schei

Bysti jobber på mens vi venter på snøen. Det populære turmålet Hanniballbakken med gapahuk får nå Labbeløype! 

Sammen med Kongsberg kommune er det funnet en trase som kan kjøres opp med skuter og holdes som Labbeløype til Hanniballbakken og gapahuken. 

De siste dagene har dugnadsgjengen i Gruveåsen felt trær og ryddet plass, og i går var Bysti på dugnad og lagd klopper. Disse skal tåle at skuter kjører over, og nå blir det fint for både gående og skiløpere i området også på vinteren. 

Den nye Labbeløypa går inn ved Hannibal's gruves hjulstue og Hannibal pukkverk og ender oppe i Korsveien ved Hannibal Gruve/Blyangen Gruve litt nord for Hannibalbakken.  For de som ikke er så kjent så vil det man starte på parkeringsplassen i Funkelia, følge grusveien oppover. Når man kommer et stykke opp vil det stå skilt over til Labbeløype. Det har ikke kommet på plass enda, men du kan også se den nye kloppa før snøen kommer ;) Hjulstua ser du også tydelig på venstre side. 

Når du kommer ut av stien lenger oppe møter du igjen grusveien, da tar du til venstre og følger bortover til Hanniball. Når snøen og skiløypene kommer vil det være ett lite strekke her man må dele løypa mellom gående og skikjører, så hold til siden og vis respekt for hverandre! 


Skrevet av Ingunn Hagen Våer 24. november 2021