Nytt  styre  i  KOT

Vi hadde et vellykket årsmøte tirsdag 23.02 i kantina på Rådhuset. 

Det er valgt ny styreleder og nytt styre. 
Vi ønsker Tore Gilhuus velkommen som styreleder i foreningen og ser frem til spennende år sammen. 

Resten av styret består av: 
Nesteleder: Petter Naper Hansson
Styremedlemmene: 
Randi Fosso
Einar Øygard
Bertil Anderson
Raghild Joachimsen
Tor Dalaker Lund 
Vara: Unni Thonhaugen. 

Skrevet av Ingunn Hagen Våer 25. februar 2016