Fra vann til vann i Sagvollkroken

Seniortur 3/9 2020 : Fra vann til vann fra Sagvollen.Det var godt frammøte i dag med 28 deltagere. Det ble fullt av biler på tunet hos oss,da alle ble oppfordret til å bruka egen bil pga korona. Vi gikk over Sagvollbru, inn til småbruket Skogen. Derfra på gammel kjerrevei til Skumtjern og Damtjern. Så tok vi en gammel setersti opp  mot Trengenveien. Så en sti ned til  Store Lauervann hvor vi spiste niste. Vi passerte Mysutjern som er spesiell med sin blågrønne farge. Her er det naturreservat. Så gikk vi gjennom skogen og over brua over Ravalsjøelva tilbake til bilene.Det var en tur i et område som var ukjent for de fleste. Underveis ble det orientert om natur og kultur i området.
Torill Såtvedt

Skrevet av Mette Martinsen 3. september 2020