Ukas Turtips - Sveinsbufjellet

Foto: Eva Jeanette Johnsen

En beskrivelse av en  tur inn til Sveinsbufjell fra nord. Et vakkert område like utenfor byen vår, og denne stien inn er det ikke så mange som bruker. Her finner du store og små vann, åpent fjellandsskap og merka stier. 

Tekst: Tor Dalaker Lund

De aller fleste som går tur på Sveinsbufjellet, går opp fra parkeringa ved Ravalsjø, og den vanligste turen er opp til turisthytta Sveinsbu og Sveinsbuvarden. Om vinteren er skiløypa vestover fjellet til Breiset populær. Men ikke så mange kjenner den delen av Sveinsbufjellet som ligger mellom turisthytta og Bjørkeseter. Det er et område som har mye å tilby en turgåer: Åpent fjellandskap med små og store vann, stolte fjellfuruer og storslåtte utsikter. Den merka stien fra Meheia og Kolsjø går igjennom dette landskapet.

Vi kan starte vår tur ved Kolsjø. Vi krysser Kolsjøelva på brua like nedafor vannet og fortsetter på merka sti i et åpent og lettgått terreng til Bjørkeseter.

Vi går videre sørover i jevn stigning forbi Elgstjern og litt bratt opp gjennom en praktfull fjelfuruskog til vi når turens høyeste punkt (715 moh) og er oppe i et åpent fjellandskap. Da har vi steget ca. 300 meter fra Kolsjø og tilbakelagt omtrent 6 kilometer.


Foto: Terje Fossan
Kart: «Turkart Meheia». (Utgitt av Notodden O-lag).
Start fra Kolsjø. Turens lengde ca 12 km, med mange muligheter for forlengelse.


Herfra har vi et strålende utsyn – særlig mot nord og øst. Vi ser Kolsjø og Øksne og Knutefjellet med Blefjell og Norefjell i det fjerne.

Både østover mot Sandsvær og Eiker og nordvestover mot Svinhusknatten og Fjellstulfjellet bølger harmoniske furuåser i blåne bak blåne.


Her kan vi snu – etter en lang og god rast, men for den som har lyst til å se mer av dette landskapet, er det skjære idyllen i halvannen kilometer bort til Sveinsbu, forbi små overraskende pytter og det store og flotte Krokvannet – og med stadig finere utsyn mot Skrimfjella.

Denne turen kan man selvfølgelig også starte ved Steingrunnvannet på Meheia. Da må man plusse på noe over 4 kilometer i hver ende av turen.

Foto: Kristin Rian

Skrevet av Ingunn Hagen Våer 18. juni 2020