Ukas Tur - Nordstul til BRØRSTEINAN

Foto: Tor Dalaker Lund

Brørsteinan er to flyttblokker som breen en gang har plassert her. Siden de står så fint ved sida av hverandre, er det sannsynlig at det opprinnelig var én stor stein som isen seinere har sprengt i to. Steinene står i et lite søkk mellom Gråfjell og Flesebekkble i ca. 1300 meters høyde. Her åpner landskapet seg ytterst innbydende nordover. Et av de mest storslåtte utsyn på hele Ble får vi akkurat her.

Tekst: Tor Dalaker Lund

De fleste som går til Brørsteinan, følger nok den merka stien. Her skal vi beskrive en annen vei.

Vi starter fra Nordstul parkering, rett opp for Helleberggrenda. Hit kommer vi ved å kjøre forbi Bolkesjø og ta en bomvei som er skilta ‘Storeble’.

– Øverst til høyre på plassen går en sti ned mot bekken og over den på bru. Vi skal gå om Sudstul (Sørstul på noen kart), og et lite skilt rett på andre sida av bekken viser vei. Etter en liten kilometer på god sti er vi framme ved setra.

Foto: Vigdis Hermanrud
Foto: Tor Dalaker Lund

Nå skal vi ikke følge turistforeningens røde merker, men gå en sti som tar av til høyre øverst på vollen og går på høyre side av bekken oppover.

Snart er vi oppe i åpent lende og får fine rundskuer. Det er snaue fem kilometer fra parkeringa til Vasshølet, og stigningen er av det behagelige slaget.

I bakken før vi går opp mot Vasshølet, skal vi passe på å ta stien i myrdraget til venstre. Når vi er framme ved ei lita bu, er vi ved Vasshølet – en kulp i Storevassåi like bak bua.


Vi følger nå dalen rett vestover. Pass på å gå stien på venstre side av elva.

Vi passerer Mathaug og kommer opp på noen flater – Griseflatin. Rett nord for disse flatene ser vi en tydelig kolle med elva fra Storevatn på høyre side.

Vi forlater nå stien og tar peiling på dalen rett vest for denne kollen og følger den over mot Storevatn (som kalles Langevatn fra Numedalssida). Vi passerer den øverste Treskotjønna, følger strandbredden nordvestover og går langsmed bekken opp til Svartkulp. Nå kan vi gå på sørsida av vannet og svinge nordvestover, og da er vi snart inne på turistforeningens merka sti som går rett på Brørsteinan.

Det er litt urete på sørsida av Svartkulp, så noen vil kanskje foretrekke å krysse bekken og gå på høyre side av vannet. Det er minst like raskt for å komme til Brørsteinan, men man må passe på å holde noe høyt opp fra vannet fordi det er for bratt til å gå langs bredden her.

Nå har vi gått ca. 10 km og steget om lag 600 meter.

Foto: Ottar Kaasa

Skrevet av Ingunn Hagen Våer 9. juli 2020