Ukas Tur - Henschenseter

Foto: Tor Dalaker Lund

Området rundt Jonsknuten skjuler mange flotter perler. Denne turen er en av de. Vi går over gamle setervoller og finner flotte utsiktspunkt. 

Tekst: Tor Dalaker Lund

Vi kjører fra Saggrenda mot Knutehytta. Der veien deler seg og en bomvei fortsetter rett fram mot Sachsen, er det plass til å parkere. Så går vi noen få meter tilbake på den veien vi kom, til skilter og merker fører oss vestover på sti. Her er terrenget åpent og lettgått.

Etter drøyt 1,5 kilometer kommer vi til Henschiensetra – en velholdt og trivelig plass.

Noen stusser kanskje litt over et slikt navn på ei seter. Opprinnelig hette setra Medalen seter, men fikk etter hvert navn etter fogd Henschien som eide Vestre Hedenstad fra 1825 til 1842. Setra ligger på en gammal kølbrennerplass, og kølbrenninga kan man fremdeles se spor etter.

Vi fortsetter vestover og stiger vel hundre meter opp over Knutehovet der vi passerer Knudevoldene gruver. Turen videre går i et temmelig uberørt landskap, med flotte, majestetiske fjellfuruer. Knutetjernet er en sann idyll. Snart er vi framme ved stien mellom Meheia og Knutehytta.

Da har vi gått omtrent 5 km fra parkeringsplassen. Den som vil snu her, anbefales i hvert fall først å gå 30-40 meter oppover langs stien for så å gå ut på berga som vender vestover. Her er utsynet upåklagelig – mot Liflell og Blefjell og med Helgevann rett under oss. En bedre rasteplass finner du ikke!

Denne turen er lett å utvide. Kast et raskt blikk på kartet, og du ser mange fristende muligheter.


Kart: «Turkart Meheia» (Utgitt av Notodden o-lag).«Tur – og kulturkart Knutefjell». (Utgitt av Kongsberg o-lag).
Vi starter fra parkeringa ved Sachsen. Turen er ca 10 km, med mange muligheter for lengre varianter.
Foto: Tor Dalaker Lund

Skrevet av Ingunn Hagen Våer 25. juni 2020