Ukas Tur- TIL BLØYENE

Foto: Tor Dalaker Lund

Rett sør for Ravalsjøen, rett ved den gamle ferdselsveien fra Kongsberg til Skien (offisielt nedlagt i 1882) lå setra Bløyene. Husa er borte for lengst, men stullen ligger der fremdeles. Det var bønder i Sauherad og Heddal som eide setra da godseier Løvenskiold kjøpte den i 1912. Da ble seterdrifta nedlagt, og flere av husa på stullen ble etter hvert tatt ned og flytta. Bl.a. ble ei løe solgt til Kristian Borge på Rajehytta i 1937. Den er nå peisestue på Rajehytta.

Tekst: Tor Dalaker Lund

Den som skal gå denne turen, bør ikke ha så mye imot å gå på grusvei. De første par kilometerene går på vei, deretter er det ca. en kilometer på sti.

Vi starter turen på parkeringsplassen ved Ravalsjø, følger skilt og merking forbi Ormetangen, over dammen ved Ravalsjø og opp på veien på østsida av Ravalsjø.

Der bryter vi av fra merkinga og går veien rett sørover. I sørenden av sjøen, der veien svinger vestover, står en skiltstokk med skilter.

Et skilt på toppen av stokken påstår at her heter det Bløyene, men det er jo feil. Vi må gå enda en kilometer før vi er ved Bløyene. Vi tar av fra veien og følger den store stien opp bakken og videre sørover. Den gamle setervollen er ganske gjengrodd, men et skilt forteller oss at nå er vi der.

Foto: Tor Dalaker Lund
Kart: "Skrim – Vindfjell"
Foto: Tor Dalaker Lund

Nå kan vi selvfølgelig fortsette videre langs den gamle hovedveien, og mange av oss vil sette pris på at hverken planene om bilvei eller jernbane gjennom dalen her har blitt realisert, og at det nå er naturreservat her.

Noen steder passerer vi noen oppstabla steinfundament. De er rester etter telegraflinja som en gang gikk igjennom dalen her. Steinene ble stabla opp rundt stolpene så de skulle stå. Hvis vi vil plusse på ytterligere halvannen kilometer fra Bløyene, kommer vi fram til den åpne Finnvolldalen.


Skrevet av Ingunn Hagen Våer 16. juli 2020