Ukas Tur - Fra Brånabekk til Nordre Lisetra

Nordsetertjern
Nordsetertjern Foto: Tor Dalaker Lund

Utgangspunktet for denne turen er Brånabekk på Meheia.  Langs blåmerka sti mot Selsli, langs tjern og vann frem til Nordre Lisetra. 

Tekst: Tor Dalaker Lund

Utgangspunktet for denne turen er Brånabekk på Meheia. Ca. 5,5 km fra Saggrenda tar Barmsveien av til høyre. Der svinger vi opp, og etter 1,4 km er vi ved Statskoghytta Brånabekk. Her er det plass til å parkere.


Om lag hundre meter bortafor hytta viser KOT-skilter hvor vi skal gå. Vi følger den blåmerka stien, og etter omtrent en kilometer i jevn stigning, kommer vi til et stikryss med skilter. Her skal vi følge den stien som tar til venstre. På skiltet står det ‘Selsli’. Vi passerer restene av ‘Helgevanns pukkverk’. Det var i drift fra 1772 til 1806. Her har det også vært boplass – fra ca. 1770 til ca. 1900. Vi følger stien videre langs bekken.

Like før vi skal ta den siste bakken opp mot Helgevann, krysser vi en bekk. Dersom det er så stor vannføring her at det er vanskelig å komme over, er det bare å gå rett opp lia langs bekken til man igjen møter den merka stien. Men vanligvis er det greit å komme over denne bekken, og vi fortsetter opp mot Helgevann. Der kommer vi til enda et kryss. Vi følger den stien som tar til venstre og er merka. (Men ta gjerne en avstikker bort til sørenden av Helgevann! Legg merke til hvor fint Statskog har restaurert dammen.)

– Den merka stien går videre på ryggen mellom Helgevann og veien til Barmen. Her er det lett og fint å gå, og snart kommer vi til noen virkelige idyller – først Løkentjern og deretter Nordsetertjern. Vest for Løkentjern er det nå hogd så mye at vi får fritt utsyn mot Lifjell. Den nordre Lisetra ligger på nordsida av Nordsetertjern. Stien som tar til høyre i stikrysset vest for tjernet, går rett over setervollen. Det var folk fra Jondalen som setra her, og all seterdrift her inne opphørte i løpet av 1950-åra.

Fra Brånabekk til Nordre Lisetra er det om lag seks kilometer.

Løken
Løken Foto: Tor Dalaker Lund
Kart: Turkart Meheia (utgitt av Notodden o-lag) eller "Tur- og kulturkart Knutefjell (utgitt av Kongsberg o-lag) 

Skrevet av Ingunn Hagen Våer 10. september 2020