Turtips -Heimstulfjellet

Foto: Tor Dalaker Lund

En tur fra Mjaugetjønn til Bolksfjell og Heimstulfjellet.  Her kan du gå en runde på omtrent 1 mil, eller korte ned underveis. Flott utsikt i klarvær! 

Tekst: Tor Dalaker Lund

Startstedet for denne turen er Mjaugetjønn. Dit kommer vi ved å kjøre i retning Bolkesjø. Der veien er på det høyeste mellom Jondalen og Bolkesjø, ligger Mjaugetjønn på venstre side av veien. På høyre side ligger noen hus som ble oppført den gang det var skitrekk her, og her er det plass til å parkere. Fra Kongsberg til Mjaugetjønn er det drøyt 25 km. Vi går veien som svinger mot venstre øverst på plassen. Et par-tre hundre meter fra bommen tar skiløypa av til høyre. Det er fullt mulig å følge den, den er merka med røde skilt og merkeband, og det er stort sett sti her. Men det er kanskje enklere å følge veien videre en 20 minutters tid til der den gamle seterstien fra Kåsa på Bolkesjø tar av mot høyre. Den er markert med en varde. Se etter en stor garasje helt inntil veien på venstre side. Like etter passerer vi en stikkvei, og ørlite lenger opp ser vi stien vår. (Den er ikke merka, men er inntegna på kartet, så det bør være greit å finne den). Vi følger den nordøstover og møter skiløypa ved Juvbekk. Den krysser vi og passer på at vi ikke tar stien til høyre når vi har gått opp bakken etter bekken, men fortsetter rett fram et lite stykke og krysser bekken mot venstre.


Vi traver videre i behagelig stigning, og snart er vi oppe ved enden på ei myr som strekker seg nordvestover. Stien går på venstre side av myra, og der myra er smalest, krysser den tvers over. Ca. 30-40 meter opp i bakken på den andre sida av myra, kommer vi til et stidele; det er markert med varder. Her skal vi ta stien til venstre. Snart er vi oppe på noen åpne flyer med utrulig vidsyn mot Store-Ble og Krøkla. Stien er noen steder litt gjengrodd, men er jevnlig markert med varder. Fra Grastjønnsdalen og innover er stien tydeligere.


Foto: Tor Dalaker Lund
Kat: Blefjell (Rendli hytteforening) 

Nå vil sikkert noen fortsette forbi Holmevatn til Søtdalsstulen – og kanskje helt til Krøkla, men vi snur her og finner en annen sti tilbake. Akkurat der vi er framme ved Holmevatn, er det et stikryss hvor vi tar av til høyre og går sørover igjen. Snart får vi en lett stigning opp på Heimstulfjellet. Og her er det sannelig flott! Utsynet er vidt i alle retninger: Vi ser fjella sørover i Telemark, Gausta, Ble, Krøkla og store og små vann østover. Vi følger fjellryggen sørover et kort stykke før vi forlater stien og svinger vestover ned mot den stien vi gikk innover. Så er det bare å følge den tilbake til Mjaugetjønn.

Hvis noen nå syns det blir litt vrient å holde orden på alle stiene og hvor vi skal ta til høyre og venstre, så er det bare å holde seg til kartet. Alle stiene som omtales i denne teksten, er inntegna på kartet.

Hele runden – hvis vi snur ved Holmevatn – er på omtrent ei mil.

Skrevet av Ingunn Hagen Våer 17. september 2020