Fra Ravalsjø til Skrimsetra

Ravalsjø sett mot Ormetangen
Ravalsjø sett mot Ormetangen Foto: Tor Dalaker Lund

FRA RAVALSJØ PARKERING TIL SKRIMSETRA.

Det er om lag 3,5 km inn til Skrimsetra, og det er enkelt å forlenge turen videre mot Urdstjerna. Den er skilta og merka hele veien av turistforeningen.

Turtips fra Tor Dalaker Lund


Vi kjører til Ravalsjø parkering. Vi går på grusvei mot Ormetangen. Skiltet viser til Sørmyrseter. Vi krysser Ravalsjøelva akkurat i utløpsosen på en dam. Rett ved dammen ser vi restene etter en gammal fløtningsdam som trulig er bygd tidlig på 1700-tallet. Vi kommer inn på veien som går på østsida av Ravalsjø, men den følger vi bare noen få meter før vi tar av til venstre på den blåmerka stien. Så bærer det skrått opp lia, og vi får etter hvert fint utsyn mot Ravalsjø og Haugmyrene med Sveinsbufjellet, Kjellarfjell og Sondalsfjella i bakgrunnen. Øverst i Skrimsdalen følger vi restene av en traktorvei, svinger noe innunder bratthenget for å komme rundt myrene og er snart framme ved Skrimsvannet. Også her finner vi rester av en fløtningsdam, og den må være fra samme tidsrom som dammen ved Ravalsjø. Når vi går videre langs vannet, kan vi kaste et blikk over på den andre sida. Der ligger det ei stor beverhytte. Den er i skrivende stund forlatt, men for øvrig er det mye spor etter bever i disse traktene og videre nordover mot Meheia og vestover mot Sauherad. Det er svært vanlig å se trær som beveren helt tydelig nettopp har felt – med ferske fliser og markerte medder etter at han har slept kvist og kvas med seg ut i vannet.

Snart er vi ved Skrimsetra. Den ligger idyllisk til på en odde i Skrimsvannet. Her har det bodd folk fast. Ellef og Gro Skrimsdalen med åtte unger var de siste som bodde her. Etter Ellefs død i 1854, flytta Gro og ungene til Ljøterudkroken. Siden var det seterdrift her fram til etter sommeren 1955.Kart: «Tur – og løypekart over Skrim» eller «Siljan Nord».
Ravalsjøelva sett fra dammen
Ravalsjøelva sett fra dammen Foto: Tor Dalaker Lund

Skrevet av Ingunn Hagen Våer 17. juni 2021