Kolsjø rundt

Kolsjø
Kolsjø Foto: Tor Dalaker Lund

Denne turen er om lag ei mil lang, og den er – stort sett – ganske flat og lettgått, men likevel variert. Vi går i åpent furulandskap med myrer og myrpytter, men også i tettere blåbærskau. Vi passerer det flotte Fossvannet og får mange fine utsyn over den store Kolsjø.

Tekst og bilder: Tor Dalaker Lund

Vi starter turen ved Kolsjøhyttene. Hit kommer vi ved å kjøre Øksneveien - som tar av fra E134 like etter 60-sonen på Meheia. Fra Kongsberg til Kolsjøhyttene er det ca. 20 km. Hyttene ligger rett ved vannet, og her er det også plass til å sette fra seg en bil.

Vi går veien tilbake et kort stykke og krysser Kolsjøelva på ei gangbru. Vi følger den blåmerka stien og kommer snart opp i et åpent landskap og får noen fine myrer til høyre for oss. Utpå myra øyner vi noen nesten gjengrodde pytter – Kolsjødiplane. En dipil er en liten myrpytt, og stien vi følger, går over Dipilskarva.. Snart er vi framme ved Bjørkeseter. Like før setra er det et stikryss, og vi skal følge skiltet som viser veien til Fossvann og Pråmvika.

Vi krysser Påterudbekken på bru og fortsetter først litt nordøstover før vi svinger sørover. Stien er fortsatt merka, og vi følger nå den gamle seterveien fra Sandsvær til Bjørkeseter. Etter at bønder på Telemark-sida overtok Bjørkeseter på 1700-tallet, ble stien rimeligvis lite brukt og holdt på å gro igjen, men den er nå rydda og merka og fin å gå. Snart er vi nede ved Fossvann og Fossvannskoia. Koia tilhører Statskog og står åpen, og med sovepose og litt mat i sekken går det fint å overnatte her.

Vi tar nå rett østover noen få meter til vi støter på bilveien mellom Raje og Meheia. Den følger vi et kort stykke nordover til merker bringer oss inn på en sti igjen. Vi følger nå den gamle stien mellom Fossvann og Pråmvika ved Kolsjø. Den var på det nærmeste gjengrodd, og den var derfor ikke inntegna på noe kart. Men noen av KOTs stityddere fant stien på et gammalt kart, og ved hjelp av det fant man stien i terrenget også. Nå er den fint rydda, og såpass mange går her at den er tydelig og grei å gå. Fra Fossvannskoia til Pråmvika er det et par små kilometer.

Turisthytta her har en helt utrulig fin beliggenhet, med sin nærhet til vannet og med flotte utsyn mot furuåsene i vest og nordvest. Det perfekte sted for en rast og noen velsmakende brødskiver! – Når vi nå går videre, har vi hele veien dette flotte vannet til venstre for oss. Nord for Kolsjø svinger vi brått til venstre og opp ei litt bratt (men kort!) kneik og møter den gjennomgående stien fra Kolsjøhyttene til Meheia. Den tar vi sørover- altså til venstre – og snart er vi framme ved Kolsjøhyttene.

Kart: «Turkart Meheia».

Skrevet av Ingunn Hagen Våer 17. juni 2021