Rundtur fra Raje

Svarttjenn
Svarttjenn Foto: Tor Dalaker Lund

En liten rundtur fra Ravalsjø parkering, mot Sveinsbu og inn i Skrim - Sauheradfjella naturreservat.  

Tekst: Tor Dalaker Lund

Øverst på parkeringsplassen ved Ravalsjø parkering viser et blått KOT-skilt til Sveinsbu , og vi følger den stien. Den er blåmerka. Den første kilometeren er nokså flat. Vi får ganske snart et lite vann på venstre side.

Funten kalles det, og den som lurer på hva det betyr, kan jo tenke på ordet font (i døpefont f.eks.), så skulle det være greit.

Vi passerer Fagervann og Store Mjøvann og kommer inn i Skrim – Sauheradfjella naturreservat. En liten navneforklaring kan vi vel koste på oss her også. Mjå og mjø betyr smal. Vi tar for alvor fatt på motbakkene, og snart kan vi snu oss og se utover Ravalsjø, og hele synsranda er oppfylt av flotte åser og fjell. Vi skal ta en sti til venstre før vi er på toppen. Vær litt årvåken etter at du har kryssa bekken fra Svarttjern.

Om lag en halv kilometer inn i reservatet er det KOT-skilter på et tre rett til høyre for stien. Vi følger skilting til Sommerseter, og nå bærer det utforbakke igjen. Denne stien var den opprinnelige stien som gikk fra Raje til Sveinsbuvarden.

Vi kommer ned til det idylliske Svarttjern. Det har mange skiløpere kryssa på vei opp til Sveinsbu. Vi tar nå av fra den gamle stien – som for øvrig er temmelig gjengrodd videre ned mot Fagervann – og følger merkinga sør-vestover i lettgått og åpent terreng. Etter et par små kilometer kommer vi ut på veien til Arebuvannet og Holmevann. Stien krysser denne og fortsetter videre, men den tar vi en annen gang. Nå svinger vi til venstre, og nå kan vi følge veien tilbake til bilen.


Da blir hele runden ca. 6 kilometer. Men den som ikke er så glad i å gå på støvete grusveier, og syns at 6 kilometer er i minste laget, har en flott mulighet.

Følg veien til venstre til første veikryss. Ta til høyre der og følg veien til der den gjør en brå sving mot høyre og krysser bekken fra Arebuvannet. Midt i svingen tar en sti (umerka) av mot nord-øst – opp en liten bakke. Snart er vi inne i et åpent og ganske flatt landskap med stolte furuer og mengder av myrull – når det er sesong for det. Haugmyrene heter det over her, og her det så flott! Stien er ikke like tydelig hele veien, men den er noen steder markert med noen pinner og enkelte varder og er grei å følge. Den møter bilveien igjen kort før parkeringsplassen. Den som tar ekstrasvingen over Haugmyrene, kan plusse på en halv kilometer.

Alle stiene som er nevnt i denne teksten, er inntegna på «Turkart Meheia.

Myrull vest for Ravalsjø
Myrull vest for Ravalsjø Foto: Tor Dalaker Lund

Adkomst: 

Denne turen starter på parkeringsplassen ved Ravalsjø. Er du ukjent i området, skal du kjøre forbi Heistadmoen og følge skilting til Raje. Det er drøyt 20 km fra Kongsberg sentrum til parkeringa.

Lengde: ca 6 km 

Noe stigning 

Kart: Meheia 


Skrevet av Ingunn Hagen Våer 30. juli 2021