Dokumenter

KOT drives i hovedsak av frivillige og på dugnad. 

I tillegg til hovedstyret består Kongsberg og Omegns Turistforening av følgende styrer og komiteer: Barnas Turlag, Fellestur (+yngre voksne), Senior Turgruppe, DNT ung,  FTU, Merkekomiteen, Møtekomiteen, Valgkomiteen, Bystikomiteen og hyttestyrene i våre åtte hytter: Sørmyrseter, Sveinsbu, Pråmvika, Selsli, Sigridsbu, Eriksbu, Øvre Fjellstul og Daggrø.

Dugnad 22.6.17 Pråmvika
Dugnad 22.6.17 Pråmvika Foto: Tor Melhus