VISJON - strategi - Handlingsplan 

Formål: 

Foreninga skal være tilsluttet Den Norske Turistforening. Foreningens formål er at flest mulig skal få oppleve glede i naturen, nå og i framtiden. Det er fellesnevneren for vårt engasjement for folkehelse og naturforvaltning. KOT skal bidra til å utvikle turliv og friluftsliv i Kongsbergområdet.  

Dette formålet søker foreninga å nå: 

 a) med merking og varding av ruter for å lette og trygge adkomsten til fjellet og foreningens hytter, og å sikre bystier og nærmiljøløyper for friluftsliv.  

b) skaffe medlemmene gunstige betingelser for innkvartering ved å bygge hytter eller på annen måte bedre innkvartering i fjelltraktene. 

 c) ved å publisere relevant informasjon digitalt og på papir. 

 d) ved å arrangere fellesturer, møter og andre tiltak 

 e) ved å støtte sikring og vern av friluftsområder  VEDTEKTER KOT ​​​​​​​

DNT  dokumenter:

DNTS VISJON, VERDIER OG STRATEGI

Foreningens formål har helt siden starten i 1868 vært tuftet på det samme: å legge til rette for enkel ferdsel i naturen. Formålsparagrafen lyder slik: Den Norske Turistforening (DNT) skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.

DNTs byggverk

Modellen over viser at DNTs verdier og formålsparagraf er fundamentet for vår virksomhet. Kjernevirksomheten vår er hytter og ruter, aktiviteter og arbeid med natur, kulturarv og miljø. Virkemidlene som må brukes for å lykkes; organisasjon, kommunikasjon, økonomi og digitalisering, utgjør grunmuren. Lykkes vi med å nå målene innen kjernevirksomhet og virkemidler, lykkes vi også med vår overordnete visjon: "Naturopplevelser for livet". 

DNTs verdier  (STIEN) skal gjenspeiles i foreningens tilbud. Våre verdier er:

Spennende › DNT skal by på utfordrende og spennende opplevelser for alle.
Troverdig › Trygghet og kvalitet skal stå i fokus i hele organisasjonen.
Inkluderende › DNT skal ha et turtilbud der alle føler seg velkomne, også de som ikke kjenner oss fra før.
Enkelt › Vi vil bidra til å la folk oppleve gleden ved det enkle friluftslivet.
Naturvennlig › DNTs virksomhet med aktiviteter, hytter og ruter skal være naturvennlig.

DNT sitt  Visjonsdokument "Et rikt liv med enkle midler" finner du her.

Denne ble vedtatt på Landsmøte i 2018 og gjelder 2019- 2023. Les mer om  DNT sitt arbeid med

Folkehelse

Naturforvaltning

DNT i Skolen