BESØK OSS

Vi har butikk og kontor i Hyttegata 3 (v/Bergverksmuseet)

Åpningstider:

Tir-fredag: 11.30 - 15.00
Torsdag: 11.30 - 17.00

Kontaktinfo:

E-post:kongsberg@dnt.no
Tlf: 912 40 477

Postadresse:

Postboks 891, 3606 Kongsberg
Besøksadresse: Hyttegata 3, Kongsberg


ANSATTE

Ingunn Våer
Ingunn Våer

Ingunn Våer

Daglig leder

ingunn.vaer@dnt.no

Foto: Kristin Rian

Kristin Rian

Kontormedarbeider

kristin.rian@dnt.noHOVEDSTYRET:

Leder Tore Gilhuus

kontakt mail
mobil: 911 77 042

Styremedlem: Tor Dalaker Lund

Kontakt: mail
mobil: 48 01 09 58

Styremedlem: Laila Gustavson

Kontakt: mail
mobil: 

Styremedlem: Bror von Krogh

kontakt: mail
mobil: 907 78 546

Styremedlem: Unni Thonhaugen

Kontakt: mail
mobil: 990 06 458

Varamedlem: Camilla Otnes

kontakt: mail
mobil: 

 Styremedlem: Randi Fosso

Kontakt: mail
mobil: 40 85 34 71

Styremedlem: Ragnhild Joachimsen

Kontakt: mail
mobil: 48 11 44 80

Komiteer  og  utvalg:

Fellesturer

Are Hulbekkmo

Tove Brokke

Kjell Horstad

Einar Øygard

Ulf Høye

Liv Thone Rimork

Sergei Aksanov

Ole Jakob Kjørstad

FTU 

Liv og Ragnar 


Bystikomiteen

Leder Oddvar Grongstad - 948 11 211

Bror von Krogh - 907 78 546

Jon Kr. Nilsen - 924 08 759

Sverre Corneliussen - 924 09 838

Sverre Hansen

Helge Brekke -  951 71 151

Kjell Dalviken - 934 43 752

Jon Østerbø - 970 18 690

Arild Skullestad - 467 97 540

Knut Stephansen - 902 30 349

Jon Erik Saugen

Bjørn Schei

Roger Hansen - 920 39 070

Bertil Anderson

Byggekomite Nye Pråmvika​​​​​​​

leder: Erirk Winsents

 Tor Melhus 

Ellen Sønderål

Dag Sandvik

Berit Hillestad Pedersen - 97172553

Terje Konningen - 95097958


Senior Turgruppe

Leder Marit Kallerud - 908 36 640

Kjell Dalviken

Tore Røstad Petersen

Sverre Corneliussen

Gunilla Thorsen

Torill Såtvedt

Else Smørgrav

Anne Lauritzen

Bjørn Schei

Merkekomiteen

Leder Tor Dalaker Lund - 480 10 958

Reidar Demmo  - 915 20 148

Liv Ellefsen - 975 37 207

Bente Engedahl -472 52 067

Terje Fossan - 970 35 320

Kjell Hervig - 958 85 280

Are Hulbekkmo - 456 10 933

Grete Schau Nielsen - 992 58 297

Rea Larsen - 906 83 226

Rune Larsen

F.S

Birgit Fulsaas - 977 92 369

Bjørn Engen - 958 85 205

Geir Anders Bergesen - 930 18 014

Nina Søia - 481 66 326

Erik Høivoll - 902 80 069

Unni Kristoffersen - 988 73 162

Arve Fretheim

Tore Gilhuus

Petter Naper Hansson

Heidi Lise Knutsen


Barnas Turlag

Leder May- Britt Helgerud - 997 13 798

Ranghild Bakkegård

Per Helliksen 

Gro Siljan Hjukse

Per Håvard Siljan Hjukse

Kjetil Flom

Espen Pettersen

Sigmund Smøttebråten

Håkon Sivertsen

Kathrine Grønli

Laila Tefre Verpeide 

DNT Ung Kongsberg

Håkon Lund

Jan Lobacz 

Eskild Mæhlum

Tobias Løver 

Sigmund Borge Foss


Valgkomiteen

Einar Øygarden

Marit Johansen  

Rea Larsen - 906 83 226

HYTTESTYRER

Eriksbu

Leder Randi Fosso - 408 53 471

Signe Ruud

Harald Bjertnes

Sylvi Leikvam

Lars Lein

Vebjørn Ruud

Einar Øygard

Ellen Sønderaal

Erlend Haug

Simon Beckman

Laila Bjørkesett

Sveinsbu

Leder: Lars Gåsefra - 920 13 968

Bjørn Bogetvedt

Live Salvesen

Arvid Jemtegaard

Tor Dalaker Lund

Alfred Haukås

Kari Helene Kristiansen

Rune Larsen

Sissel Johannessen Resser

Berit Knutsen

Marit Guvnersen Engeset

Pråmvika

Leder  Terje Konningen

Ole Jackob Kjørstad

Aud Kari Borge

Damien Renard

Celine Renard

Johannes Aagard

Berit Hillestad Pedersen

Bente Hasti

Eirik Winsents 

Hanne Ljøterud

Ellen Marie Bjerke 

Ørjan Bjerke

Sigridsbu

Leder Hanna Sandven - 481 66 629

Håvard Buttingsrud

Lars Schei

Einar Sandven

Sigmund Borge Foss

Rune Øvereng

Brit Volden

Vidar Myrvold

Jorunn Teigen

Morten Høiås

Terje Scott Syvertsen

Steffen Ruud

Kjersti Engen 

Johan Rusaanes

Sørmyrseter

Leder Mette Maudal - 932 21 548

Tor Melhus

Ragnhild Teigen

Torill Såtvedt

Espen Pettersen

Rolf Sørby

Jan KittelsenDaggrø

Laila Kjetså

Øyvind Åbø

Bjørn Engen

Dea Haug Storaas

Kjetil Bøe

Knut Stephansen

Jørund Larsen

Hedly Olaf Baksjøberg

Hans Petter Sollid

Selsli

Leder Torbjørn Hals - 958 85 462

Åge Madsen

Magny Bakken

Mats Eirik Hansen

Wenche Johansen

Jan Rognerud

Arild Storheim

Helge Vaadal

Geir Bergesen

Håkon Lund

Øvre Fjellstul

Leder Espen Martinsen

Jon Ivar Berg - 924 04 582

Petter Grimsgaard

Jon Kr Nilsen

Terje Pytte

Anne Sofie Martinsen

Ragnhild Joachimsen

Geir Ølnes