Beredskapsplan og krisetelefon

KOT SINE HANDLINGSPLAN FOR KRISER

I vår strategi og handlingsplan finner du også avsnitt om Beredskap og rutiner ved skader/hærverk. 

Ved behov kontakt styreleder eller daglig leder. 

Disse er gjengitt  under i bilder. 

Hele filen finner du her


Siste revisjon i 2016

KRISE OG BEREDSKAP DNT SENTRALT


Dersom det ikke er aktuelt å kontakte medlemsforeningen, kan DNTs krise- og beredskapstelefon benyttes.

DNTs beredskapstelefon: 21 08 80 90. 

Dette nummeret skal ikke benyttes med mindre situasjonen krever akutt oppmerksomhet.

Ved alvorlige hendelser, kontakt alltid myndighetene på telefon 112.

Annen kontaktinformasjon til DNT finner du her.

KOT SIN PLAN