Labbeløyper

Ut på tur året rundt! 

Her er et knippe vinterstier, anbefalt av Bystikomiteen.

Labbeløypene blir preparert eller tråkket om vinteren.
Husk brodder og/eller staver. 

Mer info om turene finner du på ut.no – eller gå innom KOT-kontoret og få turkort! 

 GOD TUR!

Foto: Mette Martinsen

LANGS LÅGEN VEST – SKAVANGER:

Bynært og elvelangs i variert landskap

Rute: Nybrua – Jernbanebrua – Sagbruksveien – Skavanger – Flyplassen - Fløterveien
Lengde: ca. 3 km (én vei)
Kart:    Kongsberg Nærturkart 2013
Alternative startsteder: Fra Krutthuset (v/Shellstasjonen) eller Sagbruksveien

Flat og lettgått tur langs gangvei og sti, som ofte er skuterpreparert.

Vi starter på Nybruas vestside, ned trappa til gangveien som går mellom Kølabånnparken og Lågen. Bort til Jernbanebrua, helt nede ved elva, kan vi studere fløtningsminner og fugleliv på nært hold i denne naturperlen midt i sentrum av byen.

Gangveien videre nordover går forbi boligfeltet i Sagbruksveien. Her står benker og bord helt nede ved vannkanten i det fine uteområdet, med flott utsikt mot Jernbanebrua.

Vi fortsetter på sti gjennom blandingsskog, fortsatt helt nært til Lågen. Etter å ha passert pumpehuset på Skavanger, skal vi gjennom en vakker allé av bjørk og furu. Her er det mulig å oppleve lyden av flaggspett og synet av ekorn. Om vinteren er det god sikt over til Bevergrendveien på den andre sida av elva.

Tråkket videre går tvers over det gamle flyplassområdet. Nord for dette går det an å ta Fløterveien tilbake gjennom boligfeltet – evt. går vi den samme veien tilbake igjen.


RUNDETJERN – BARBROKOLLEN:

Variert runde med topptur

(365 moh )

Rute: Funkelia – Perseløkka – Rundetjern – Barbrokollen – Himmelfarten – Kampenhaugveien - Funkelia
Alternativ start: Stollveien (ved ASVO)
Lengde:  ca. 4,5 km
Kart:  Kongsberg Nærturkart 2013
Buss rute 405 fra Kongsberg knutepunkt til Kongsberg skisenter

Fra p-plassen innerst i Funkelia følger vi stien mot høyre (øst), over bekken, til skilt som viser vei til venstre oppover langs «Storåsrunden» og et annet skilt som kan fortelle at det er 1,1 km til Rundetjern. Denne strekningen blir kjørt opp med skuter vinterstid. Det går i svak stigning gjennom furuskog og over flathogst.

Ved demningen ved Rundetjern passerer vi bakken ned mot Stollveien, og fortsetter langs vannet til skilt viser vei opp til mot Barbrokollen. Det er bare 400 m dit, men strekningen må betegnes som delvis klatring. Utsiktspunktet ligger på 365 m.o.h.

Man kan velge samme vei tilbake til Rundetjern, eller alternativt gå ned til Tangentjern og ta til venstre nedover under demningen.


Foto: Mette Martinsen

LAUGERUDMOEN: 

Lettgått tur, med fin utsikt over Lågen
Rute: Labro – Haugen –Laugerudsundet - Laugerudmoen
Lengde: ca. 3,5 km
Kart:    Kongsberg Nærturkart 2013

Vi starter fra Labro, gangveien på brua over Lågen i retning Rudsmoen. Litt oppi bakken følger vi skiltet som viser sti mot Gomsrud. Vi kommer til Haugen gård, og fortsetter mot høyre. Langs en åpning mot venstre i furuskogen, går det ofte en tråkket vintersti. Hvis ikke, fortsett langs veien – her er flere muligheter for labbeløype vestover mot elva.

Når veien nærmer seg gården Laugerud, peker et tydelig skilt mot hovedstien mot Gomsrud. Vi passerer et sandtak, og nedover mot Lågen er det flott utsikt over mot Sliperiøya, der elva vider seg ut.

Naturlig sted for en rast er Laugerudsundet, med hvilebenk under store graner i vannkanten. Her gikk det ferje over sundet i gammel tid, fram til ny bru sto ferdig i 1877.

Stien går videre langs elvekanten til kryss der vi tar til høyre. Vi følger labbeløype tilbake til Laugerudveien igjen, og returnerer samme vei. Alternativt kan vi ta en avstikker videre nordover langs elva, ca 0,5 km til en annen fin rasteplass, Skriverplassevja.

 LÅGEN ØST:  

Flat og lettgått tur i sentrum
Rute: Nybrua – Magasinparken – Jerbanebrua – Industritunet og videre
Lengde: ca. 2 km (én vei)
Kart:    Kongsberg Nærturkart 2013

Fra Nybrua finner vi gangveien gjennom Magasinparken, der skulpturer og fugleliv gir helårs opplevelser. Videre forbi Tinius Olsens skole og oppover Lågalandet til svømmehallen er det alltid godt brøytet og fint å ferdes til fots.

Noe større utfordringer kan turen videre by på. Stien går parallelt med elva helt opp til Jernbanebrua. Den krysser vi under på en smal passasje, der de høyeste må bøye hodet på det laveste punktet.

Videre går vi forbi på utsiden av Industritunet. Stien går helt i vannkanten, og vi har flott sikt over mot boligfeltet på andre siden av elva. Rekken av ulike virksomheter avrundes av Kongsberg Montessori barnehages hvite villa. Vi fortsetter elvelangs forbi kajakkbrygga. Det kan være farbart ennå et stykke til. Tilbaketuren går samme vei.

Farbarheten i denne ruta kan variere. Den som ønsker et mer sikkert brøytet alternativ, kan gå sørover fra Nybrua, forbi Energimølla, og følge den flotte strandpromenaden ned til Gamlebrua.

FAULEPLASS / LANGEVANNSTOPPEN (497 moh): 

Populær turrute til utsiktspunkt

Rute: Daniel Barths vei – Fauleplassganga – Fauleplass – Langevannstoppen
Alternativ: Sti fra Stretalia via Stanga til Fauleplass, eller sti fra Kampestad
Lengde:  ca. 3,2 km (én vei)
Kart:    Kongsberg Nærturkart 2013

I Daniel Barths vei åpner det seg en tydelig port opp mot Sulusåsen, et av byens mest populære turområder. Her er det god og velbrukt sti om vinteren.
En tydelig tråkket sti følger fegata opp gjennom det gamle løkkelandskapet, som er rikt på steingjerder og andre kulturminner. Litt oppe i lia peker skilt mot venstre og forteller at det er 2,2 km igjen til Fauleplass. Det er slake stigninger og lett å gå.
Ved Fauleplass kan det være naturlig med en rast. Velger en alternativ sti ned via Stanga, følger en tråkket sørover, forbi den gamle låven.
Den som ønsker å få opp pulsen, tar stien videre oppover. Det gjenstår en snau kilometer med 125 høydemeter stigning opp til Langevannstoppen. Der er det bare å nyte belønningen i form av en formidabel utsikt  over byen, Gaustatoppen, Knuten, Blefjell, Skrim og Lågen – fra 497 m.o.h.

Foto: Mette Martinsen

TANGENTJERN – HAUS GABELÅSEN

(430 moh) 

Pulstur i eventyrskog

Rute: Idrettsparken – Tangentjern – Haus Gabelåsen
Lengde: ca. 3 km
Kart:    Kongsberg Nærturkart 2013
Alternative startsteder: Dyrgravveien eller Stollveien (v/ASVO)
Buss rute 401 fra Kongsberg knutepunkt til Lindbojordet (Idrettsparken)

Turen starter til venstre for hoppbakken i Idrettsparken. Her peker skilt mot Rundetjern og Tangentjern. Stien går oppover i en korridor mellom store graner. Store steinblokker og tett eventyrskog gir stemningen i stigningene oppover i åsen.
Ved det første stikrysset tar vi av opp mot høyre (mens hovedstien fortsetter mot Rundetjern). Vi tilbakelegger drøyt 150 høydemetre på den snaue kilometeren opp til demningen på Tangentjern. Her er det bare å nyte utsikten over byen.
Tangentjern var drikkevann for Kongsberg helt fra tidlig 1700-tall, og er fremdeles reserve drikkevannskilde.
Den som vil ta avstikkeren til utsiktspunktet Barbrokollen, går til venstre, over demningen og videre oppover.
For å komme til det høyeste punktet på Haus Gabelåsen, skal vi litt oppover langs vannet, før vi tar av mot venstre. Den siste strekningen går i ganske bratt og ulendt terreng, gode brodder anbefales. Toppen er på 430 m.o.h. – se og nyt!

GAMLEGRENDÅSEN NORD /STERTEBAKKGANGA: 

Populært turområde med mange kulturminner

Rute: Stertebakke - Hovdeplassen barnehage - gangbru over Henckelmyra - Hallingløkka - bilveien til Aaskafeen - Majorplass - Langekjennveien
Lengde:   ca. 4,5 km
Kart:    Kongsberg Nærturkart 2013

Litt oppe i Stertebakke finnes labbeløype-skiltet, som viser vei oppover. Her starter Stertebakkganga, som er den lengste av byens bevarte fegater, med staselige steingjerder langs begge kantene.  Vi krysser Henckelmyra på gangbro, og rett etter det tar vi av mot venstre.  
På en lysning i skogen ligger Halling-låven, og innbyr til en pust i bakken. Her stod det tidligere et lite hus for en familie med 9 barn, med ei ku og en gris. Løkka ble holdt i hevd til midt på 50-tallet.
Turen går videre innover furuskogen, og deretter over et område som er snauhogd. Omsider havner vi ned på bilveien mot Aaskafeen. Vi tar mot høyre og følger veien til en stor parkeringsplass. Herfra tar vi mot høyre og passerer ridesenteret på Majorplass.
Vi går gjennom grinda, og her viser labbeløypeskilt oss at vi kan følge stien ut til Langekjennveien. Det er ca. 1 km å gå på veien før vi kan ta Stertebakkeganga ned mot høyre tilbake.


Foto: Mette Martinsen

LANGKJENNTUNET – STALSBERGTJERN

Runde med variasjonsmuligheter på Gamlegrendåsen

Rute: Langekjenntunet barnehage - Stalsbergtjern - Grosvoldganga - Langekjennveien
Alternative veivalg fra Stalsbergtjern: labbeløyper mot Eilertsløkka, eller sørover og så vestover, labbeløype som krysser lysløypa, og ender i Glogers vei.
NB! Gå varsomt – unngå å tråkke i skiløype.
Lengde:   ca. 2,5 km
Kart:    Kongsberg Nærturkart 2013


Fra Langekjenntunet barnehage viser labbeløype-skiltet vei. Vi starter opp parallelt med skiløypa, men tar straks av mot venstre innover i skogen.
Turen går i et område med masse spor etter tidligere tiders løkkedrift, og terrenget er lettgått og ganske flatt. Det er ikke sjelden å se spor etter rådyr og hare.
Etter ca. 1 km kommer vi til et kryss, der rikelig skilting viser retninger for både skiløype, sommerstier og labbeløype. Vi anbefaler en avstikker mot sørvest, det er bare 200 m til Stalsbergtjern, en koselig plass for en rast.
Tilbake i det store stikrysset igjen, går labbeløype parallelt med (til høyre for) skiløype nordøstover. Etter ca. en halv km tar vi mot venstre, og følger «Grosvoldganga», en av de gamle fegatene, der stien går omkranset av to vel bevarte steingjerder.
Ute på Langekjennveien tar vi mot venstre, og går tilbake til der vi startet.


STORÅSEN – BECKERKJØKKENET

Fotfolkets favorittrunde året rundt

Rute: Funkelia – Perseløkka –  Rundetjern – Beckerkjøkkenet - Storåsen – Håvet
Lengde: Ca. 4 km
Kart: Nærturkart Kongsberg 1 : 10.000
Buss rute 405 fra Kongsberg knutepunkt til Kongsberg skisenter

Fra p-plassen innerst i Funkelia tar vi mot øst (høyre), over bekken, mot Perseløkka, der det var hoppbakke i tidligere tider, nå en populær akebakke. Tydelig skilt peker ut veien videre: Storåsrunden.
Vinterstid er stien ofte kjørt opp med skuter. Den går i svak stigning gjennom furuskog og over flathogst om lag en km opp til Rundetjern. Trenger du en hvil, anbefales odden på nordsida av vannet.
Rett før demningen tar stien av bratt oppover mot høyre.  Neste stopp er en ørliten avstikker til Beckerkjøkkenet, et ypperlig sted for en rast, med fabelaktig utsikt. Dette var et attraktivt turmål for byens bedrestilte helt fram til 1920-åra, siden det gikk kjerrevei nesten helt fram.
Denne er det vi skal følge tilbake. Vi ender  opp ved parkeringsplassen i Håvet (alternativt startpunkt). Nå er vi rett ved Kronene, der en lang rekke konger har fått hugget inn sine monogrammer i fjellsiden. Det er ca. en halv km tilbake til Funkelia.

Foto: Mette Martinsen