OM OSS

Kongsberg og Omegns Turistforening (KOT) er en lokal forening av Den Norske Turistforeningen. 

Vi har ca. 2700 medlemmer, ca 180 aktive frivillige og ansatt daglig leder

Foreningen har et stort løypenett fra Skrimfjella i sør til Vegglifjell i nord. Det er 8 ubetjente hytter langs løypenettet. 
​​​​​​​Vi jobber for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier.

Organisasjonen ​​​​​​​

Her finner du oversikt over KOT som organisasjon. Administrasjonen, styret og forskjellige grupper. 

Varslingsrutiner i KOT

Den Norske Turistforeningen og KOT ønsker en organisasjonskultur preget av åpenhet. 

Vår historie

KOT er en forening med mye histore. Her finner du litt om oss fra starten og frem til i dag. 

Kontakt oss

Har du spørsmål? Her finner du kontaktpunkter til både oss i KOT og sentral medlemsservice. 

Krise og Beredskap

Her finner du rutiner for foreningen og kontaktpunkt som DNTs beredskapstelefon

Publikasjoner

Vi gir ut flere typer publikasjoner. Her finner du medlemsbladet Sti og Spor og andre utgivelser som Hytter og Ruter. 

Visjon, verdier, veivalg

Her finner du oversikt dokumenter som f.eks våre vedtekter og  strategier.


Dokumenter, referater

referater fra styremøter og andre møter