Senior  Turgruppe

Senior turgruppe har ingen øvre eller nedre aldersgrense. De har turer ca annenhver torsdag på dagtid. 

Turene er varierte og med stort spenn på nivå. Her er alle velkommen! 

Senior turgruppe er dugnadsbasert turgruppe. Det er ingen påmelding, så møt opp på parkeringspassen til Kongsberg jernbanestasjon ved Baneveien til oppført tidspunkt. 

Vi kjører privatbiler til turstedet og fordeler deltakerne i nødvendig antall biler. 

Kostnader for bil beregnes til kr 1,50 pr. km (+ eventuelle bompenger) som igjen deles på antall passasjerer, også sjåføren.

Dersom du lurer på noe er det bare å kontakte turleder på turen, eller KOT-kontoret. 

Hovdebø
Hovdebø

Program

Ingen kommende aktiviteter.