tjern -  vann - pytt -  dam

Karlstjern
Karlstjern Foto: Tor Dalaker Lund

Kom deg ut og opplev nye steder! 

KOT har flere ganger lansert turkampanjer, både for å få folk ut på tur og for å få de som allerede går på tur, til å oppsøke nye steder. Vi har hatt ‘Til topps med KOT’ to ganger og ‘Til seters’.

I 2018 er KOT 130 år – og DNT 150 år - og vi markerer dobbeltjubileet med å oppfordre turgåerne til å oppsøke både kjente og ukjente tjern.

Det blir samme prosedyre som tidligere: Ta selfie og legg ut med #vann18 og #KongsbergDNT (Facebook/instagram) eller bruk appen SjekkUt!

Utvalget av turer er variert; noen turer er korte, andre er ganske lange. Ved flere av dem ligger det an til en overnatting på ei av KOT-hyttene. Ved hver tur følger det forslag til veivalg, men de aller fleste stedene er det flere muligheter. Bruk kartet!

GOD TUR!

         


              #vann18                                               #KongsbergDNT

Det er 15 poster, på 3 forskjellige kart. 

Alle karta har vi inne på kontoret i Hyttegata 3. 

Blefjell (Kart Fossøy)

Meheia (Kart Fossøy) 

Sigdal og Rollag. (Turkart Nordeca) 

Fossvann
Fossvann Foto: Tor Dalaker Lund

På kartet ‘Meheia’:

1. Høymyrvannet.

- Merka sti fra skogsbilvei som tar til venstre like før Elgsjø. Skilter. Elgsjø ligger 27 km vest for Kongsberg ved veien mot Notodden.

2. Karlstjern.

- Merka sti og / eller vei fra Steingrunnvannet på Meheia

3. Store Trehyrna.

- Ved den merka stien mellom Knutehytta og Selsli. Stor sti fra Villingbuvannet. Vei og sti fra Barmen.

4. Kalvetjern.

- Ved Knuteløpstraséen. Sti fra Barmen

5. Fossvann.

- Sør for Kolsjø. Merka sti fra Kolsjøhyttene.

6. Øvre og / eller Nedre Fjøladam. (Plankedam på noen kart).

- Ved den merka stien fra Jondalen til Selsli.

7. Store Jerntjern.

- Ved den merka stien fra Sachsen til Knutehytta.

8. Tovestultjønna.

- Merka sti nordover fra Elgsjø til Tovestul. Vannet ligger rett sør for stulen

På kartet ‘Blefjell’:

9. Storevatnet (Også kalt Langevatnet).

- Nordvest for Vasshølet. Umerka sti om Vasshølet til Griseflatin. Så nordover uten sti.

10. Kjøvetjønn.

- Rett nord for Nordstul. (Setra – ikke parkeringa). Umerka sti om den gamle Nordstulhytta.

11. Kongtjønn.

- Sti fra Nordstul parkering. Først merka, deretter umerka.

12. Søre Revlivatnet.

- Vei og merka sti fra parkeringa ved Einarstjønn

På kartet ‘Sigdal og Rollag’:

13. Stabekktjern.

- Ved den merka stien fra Numedal Kro til Eriksbu. Kanskje best å gå fra parkeringa ved Butjørn og nedover.

14. Nordre Daggrøtjønn.

- Om lag en halv kilometer øst for Daggrø. Sti fra Killingskardet.

15. Skirvsjøen.

- Merka sti fra Killingskardet.

Høymyrvatn
Høymyrvatn Foto: Tor Dalaker Lund