GRUPPENE  i  KOT

Kongsberg og Omegns Turistforening har mange aktive frivillige, og de er organisert i turgrupper, hyttestyrer og dugnadsgjenger. Ta en titt og bli med! 

TURGRUPPER

For familier med barn i alderen 0- 12 år. Her er det noe for alle aldersgrupper og ønsker. 

Fellesturer er for alle. Bli med på alt fra vandreturer i nærmiljøet til skiturer over flere dager. Ta en titt og bli med! 

Senior Turgruppe har ingen nedre eller øvre aldersgrense. Faste turdag er torsdag!

Gledelig nyhet! Høsten 2016 starter vi endelig opp en egen UNG-gruppe for deg i alderen 13-26 år. Se etter UNG-turer i aktivitetskalenderen. Du finner oss også på facebook.
​​​​​​​
I tillegg har vi en egen turgruppe for yngre voksne.Dette er en turgruppe med hovedvekt av alderen 18- 35 år.

Mer info om de finner du på facebook.


Lær mer om DNT fjellsport, styret, vedtekter og arbeidsområder, samt DNT fjellsports historie.

En gruppe for utviklingshemmede som har fokus på friluftsliv, sosialt og kommunikasjon. 

DUGNADSGRUPPER

Turistforening blir drevet på dugnad. Her har vi våre grupper som er ute å driver merking, kvisting, rydding og brobygging, høringsdokumenter og alle oppgaver som må gjøres for at alle skal kunne ferdes i det flotte stinettet og bruke våre flotte hytter.

Kanskje har du lyst til å bidra i en gruppe? Ikke nøl med å ta kontakt med oss på kontoret.

Dette er de som lager de røde og blå T-ene vi alle kan følge i skog og fjell. KOT har ansvar for over 210 km stier og 190 km skiløyper. Merkekomiteens frivillige rydder, merker, bygger klopper og bruer, og sørger for at rutenettet mellom hyttene våre er i god stand. 

Kontakt: Tor Dalaker Lund på

480 10 958 eller mail

Bystikomiteen har ansvar for stier i bynære områder Dyktige dugnadsarbeidere rydder, merker og bygger klopper og bruer. Om vinteren sørger de for labbeløypene.

De følger også godt med på kommunens reguleringsplaner og kommer gjerne med høringsuttalelser. 


De åtte ubetjente hyttene våre blir driftet og vedlikeholdt på dugnad av hyttestyrene.


Disse entusiastiske frivillige legger ned et stort arbeid for at du skal ha en godt hyttetilbud.