Nærturer 

Foto: Hilde Moholth

LANGS DAMMER OG RENNER VED JONSKNUTEN 

Et av de fineste kulturminnene på og rundt Jonsknuten, vest for Kongsberg er Kongensdam-renna. Å gå langs denne som en del av turen, mellom Knutehytta, Gyldenløvefjell og Haus – Sachsen er en flott dagstur på  ca. 12 km

les mer her

RUNDTUR I SVARTÅS - GRUVEÅSEN 

Svarås,  vest for Lågen i Kongsberg er en gruveås full av sølvverksminner. Her er det lett å legge opp en variert tur, både med kultur og trening. Turen begynner med å følge Svartåsveien helt til enden. Herfra går det en tydelig skogsvei østover. Vi kommer til både Bergmannsstien, Fader Adams stoll og Korset.

turen er ca 6 km lang 

les mer om turen her 

TIL FOTS LANGS LÅGEN 

En fin liten dagstur langs Numedalslågen kan utmerket godt gå like sør for Kongsberg, langs en fin sti på østsiden av elva. Stien ble anlagt i 2007 og går ned til Labro. Returen går på den andre siden. Hele runden er  ca. 10 km

les mer om turen her

EN VANDRING I LØKKELANDSKAP PÅ STORÅSEN OG HÅVET 

Dette er en vandring på historisk grunn på vestsida av Kongsberg. Hele Storåsen og Håvet bærer sterkt preg av løkkedrifta i sølvverkstida.

turen tar oss blant annet til til Monseberga,«Gapet» (ei gammel hule med en åpning som ser ut som ei dør) og Beckerkjøkkenet. 

lengde ca 2,4 km

les mer om turen her

LANGS STIER OG VEIER PÅ GAMLEGRENDÅSEN

Blant vrimmelen av turstier på Gamlegrendåsen,   velger vi oss en dagstur  fra Stertebakke, Haurevanna, Ruggesteinen, Stalsbergtjern til Langekjennveien. Lengden er ca 10 km, men det er mange muligheter til å forlenge og forkorte

les mer om turen her

TIL SETERS I LURDALEN VED KONGSBERG 

Lurdalen ligger noen kilometer nord for Kongsberg. Dette området er kjent og kjært for mange, mye brukt til rekreasjon og mosjon både sommer og vinter. En fin dagstur på drøye 7 kilometer går til Aspeseter, en liten seteridyll i Lurdalen.

her er det mange alternative ruter og stier. Ta en titt her