Flyplassområdet!

Foto: Ingunn Våer

I mange år har vi i Turistforeningen jobbet for at Kongsberg kommune skal sikre flyplassområdet på Skavanger til friluftsområdet. Nå er avtalen i havn! 

Fredag fikk vi en gladnyhet. Kongsberg kommune og grunneier Trygve Løvås og selskapet Aurum Eiendom har blitt enige om pris og avtale for at kommunen skal overta eierskapet av området på ca 100 mål. 

Dette har vært en sak for oss i Turistforeningen lenge, og en av pådriverne er Bertil Anderson. Han har jobbet for å få området over i kommunal eiendom og sikra som friluftsområdet siden 1980- tallet. Mandag var bystikomiteen, ved Bertil Anderson, Oddvar Grongstad, Kjell Dalviken og Helge Brekke samlet sammen med representanter fra Kongsberg kommune og grunneier på området. 

Laagendalsposten kom også. Dette er en gladsak for alle i Kongsberg, og Laagendalsposten har onsdag en fin sak på overtakelsen. 

Dette er viktig for Kongsberg

Området på Skavanger er et av de større grøntarealene i nærheten til sentrum - som ikke har bakker man må komme seg opp først. Det er et område som ligger rett ved fløtningsminner og rester, og som har både skog og vann. Området kan enkelt nås til fots, til vanns eller via sykkel. 

Med endel jobb, både på stier og på selve området, har vi en drøm om at dette skal bli et område der byens befolkning og gjester kan nyte naturen, vannet og skogen. Hvordan området blir utviklet blir spennende å følge med på. Vi håper at vi får være delaktige i prosessen fremover, og at byens befolkning melder seg på debatten om hva man ønsker at dette området skal bli! 

Skrevet av Ingunn Hagen Våer 28. november 2018