Kommuneareldelplanen

Hva mener våre medlemmer er de viktigste områdene vi som forening bør se på? Gi dine innspill til hovedstyret. 

Kongsberg kommune har nå kommunens arealdelplan ute på høring. Dette er en stor og avgjørende plan på mange måter. 

Det er denne planen som sier noe om hvilke boligfelt, hyttefelt, næringslivsområder og hvilken struktur utvikling i Kongsberg kommune skal skje innenfor. 

Det har vært en innspillsrunde, en runder der man har kommet videre med innspill og nå også en anbefaling av hvilke tiltak som bør vedtas fra Rådmannen.

De forslagene som ikke har kommet videre i runde 2, er ute. Men det kan være forslag som ikke er anbefalt av rådmannen som fortsatt politikere ønsker å ha med. 

Nå er tiden inne for at foreninger og enkeltpersoner kan si sin mening. Styret i KOT ønsker å høre hva som er viktig for medlemmene. 

Er det utvikling i ditt nærområde vi bør se nøyere på? 

Hytteutvikling? Nedbygging av natur /myrer/ kulturminner?

Fjerner man stien du bruker? Eller mangler det sammenheng mellom sti og utfartsområder?  


Korte tips og områder bruk gjerne skjema her


Du kan også sende mail til kongsberg@dnt.no

Linker til planen

  • Kart, bruk kartlag for å slå av og på de forskjellige nivåene 
  • Planbeskrivelsen, dette er det som er lagt ut på høring, en sammenstilling av forslagene som er anbefalt å vedta. 
  • Forslag bestemmelser, dette er alle regler om hekker, takmøner osv 
  • Konsekvensutredning av innspill, her er alle innspill, med nr, hvem som har sendt inn, konsikvenser som er belyst, og hvilken kategori det enkelte innspillet har. Finner du et forslag i planbeskrivelsen eller kartet du vil lese mer om- ja så finner du det her. 

 Noen av rapportene er, resten finner du her


FRIST 28. APRIL (til oss) 

Skrevet av Ingunn Hagen Våer 16. april 2021