Til  unge  voksne  som  vil  ut  på  tur

Sted: Kontoret til KOT. (Det gule huset ved nedgangen til Bergverksmuseet)


Tid: Tirsdag 10. november kl 18

Turkomiteen i KOT satt en kveld i forrige uke og planla turer for neste sesong. Vi fant ut at deltagerne på turene stort sett er godt voksne folk. Samtidig veit vi at det er en del av dere ungdommer der ute som er interessert i turer og som mangler turfølge av jevnaldrende.Vi fant ut at det beste vi som turkomite kan gjøre er å invitere dere til et møte på KOTkontoret for å se om dere sammen kan finne ut om dere har lyst til å organisere noe, og i så fall åssen det skal gjøres.

Vi skal stille med kaffe og kaker. Ellers er det opp til dere som møter opp hva det blir.

Hilsen turkomiteen i KOT
Geir Ølnes

Skrevet av Mette Martinsen 26. oktober 2015