Ukas Turtips - Skulsbu

Skulsbu
Skulsbu Foto: Tor Dalaker Lund

Dette er en tur for de som ikke vil gå så veldig langt. Fra Ravalsjø til Skulsbu er det om lag 2,5 km.

Tekst: Tor Dalaker Lund

Vi kjører til Ravalsjø parkering og går videre på veien som fortsetter i sørenden av plassen. Hold øye med venstre side av veien, for etter 3-400 meter tar en sti av til venstre. Den er markert med et skilt med påskrifta «Haugmyrene». Vi følger den stien. Den er ikke merka, og innimellom kan den være litt utydelig, men er stort sett grei å følge. Det er satt opp noen pinner som viser vei, og enkelte steder er det bygd noen varder også. (Men det er vanskelig å bygge varder når det nesten ikke er en stein å oppdrive!).

Det er utrulig fint å gå over Haugmyrene! Her er landskapet åpent med noen spredte furuer. På tross av navnet, er det myrvått bare få steder. Med normalt turfottøy er det helt greit å gå her. Etter omtrent en kilometer på stien i dette flotte landskapet, kommer vi inn på veien vi begynte å gå på. Den følger vi videre sørvestover og får snart Stavatjønn til venstre for oss.

Litt seinere skimter vi setra Skulsbu oppe på en setervoll som etter hvert har grodd mye igjen. Skulsbu var opprinnelig sandsværseter, men alt på 1700-tallet ble den kjøpt av folk fra Telemark. I tidligere tider møttes sandsværinger og telemarkinger her til olsokfeiring med dans og fest. Det var en tradisjon som gikk lenger tilbake enn noen kunne huske.

Under 2. verdenskrig ble det slutt på moroa, for tyskerne tillot ikke slikt; og de var ikke lenger unna enn på Raje der de dresserte hunder. Det ble gjort noen forsøk på å gjenopplive dansetreffene på Skulsbu etter krigen, men det gikk ikke lenge før denne tradisjonen også var historie.

1962 var siste året med seterdrift på Skulsbu. Husa på vollen har etter hvert blitt noe forfalne, men øverst på vollen ligger ei hytte i god stand.

Den som ønsker å gå veien tilbake til Ravalsjø, får en tur på ca. 4 km.


Myrull
Myrull Foto: Tor Dalaker Lund

Adkomst: Ravalsjø parkering. 

For å komme hit kjører du fra Kongsberg, til Heistadmoen, gjennom her og videre til Raje. 

Kart: «Siljan Nord» eller «Skien Nord».

Lengde: ca 4 km 

Noe kupert. 

Skrevet av Ingunn Hagen Våer 1. juli 2021