Årets høstmøte

Mikkel S Bølstad, Høstmøte Kongsberg 2021
Mikkel S Bølstad, Høstmøte Kongsberg 2021 Foto: KOT

Årets høstemøte ble avholdt sist mandag, og oppmøte var bra! Tema " I skogens dype, stille ro. Jakten på den norske urskogen"  fenger mange. 

Mikkel Søya Bølstad var invitert til høstmøte og tema ble satt til nettopp skog, urskog og gammelskog. Det var rundt 60 deltakere i salen og foredaget ga mange en ny måte å se på skogen på når vi er ute på tur. 


Gjennom bilder og beskrivelser fikk vi kunnskap om hvordan skogen har blitt drevet, drives og kartlegges. 

For mange var nok dette ny informasjon og en tankevekker for hva vi skal vektlegge og hvorfor. 


Et viktig tema som også kom opp er Sølverkskogen, bruk og fredning. 

Hva er grunnen til at det nå fredes i området? Og hva vil det gjøre med bruken og friluftslivet? 

Jeg tror mange blir beroliget over at friluftsliv og eksisterende stier ikke vil merke særlig stor forskjell. Det skal mye til å få et så strengt vern. Men videreutvikling og ny hogst blir nok et team som forstatt kan skape heftige debatter. 

Det var åpnet for spørsmål og debatt når Mikkel var ferdig, og noen spørsmål ble det, men ingen heftig debatt. 

Også var det tid til både mer kaffe, kaker og en prat etterpå også. 

Klikk her for å skrive tekst.

Skrevet av Ingunn Hagen Våer 19. november 2021