Frivillighetens år- Bli frivillig!

Foto: Eva Jeanette Johnsen

2022 er Frivillighetesn år og vi ønsker å gjennom året og vise hvor mange flotte frivillige vi allerede har i foreningen og gjøre det enda enklere for deg som ønsker å bidra til å bli med! 

Det er mange oppgaver som skal gjøres når man har en forening med 8 hytter og en rekke turgrupper. 

Her er noen av oppgavene som gjøres av frivillige hos oss

 •  merking og rydding av stier
 •  vedlikehold og renhold på hytter
 •  planlegging og risikovurdering av turer 
 •  turleder på turer
 •  Sommerskoler - aktivitetsleder, koordinator, osv
 •  innspill til kommuneplaner, fylkesplan og utbyggingsplaner
 •  aktivitetskampanjer som Ti på Topp, På tur med KOT osv 
 •  Opptur
 •  Kom Deg Ut -dagene


Vi ønsker oss gjerne flere frivillige turleder! Både til barn og til voksne. Har du ikke kompetansen fra DNT, så samler vi opp og setter opp kurs hos oss! 


Eksempler på turer vi ønsker flere turledere: 

 • ski og akedag barnas Turlag
 • Fullmånetur- skitur på Raje
 • nærturer 
 • Hyttetur til Selsli
 • crew på Opptur
 • aktivitetsledere/crew på sommerskoler
 • DNT UNG - turledere i aldersgruppa 15- 26 år! 


Andre oppgaver vi trenger frivillige til: 

 • koordinering av turgrupper
 • tursenteret, turinfo og salg 
 • lage tegninger av hyttenes layout, for eksempel i SchetsUp
 • dugnadshjelp på større hyttedugnader (bygningsprosjekter)  
 • facebook, instagram og hjemmesider

Eller det kan være ting du selv tenker at vi trenger :D Ta bare kontakt! 

Lyst til å være med på laget? 

Fyll ut skjema og så tar vi kontakt! 


Frivillighetens år
Frivillighetens år

Skrevet av Ingunn Hagen Våer 26. desember 2021